Choroby holubov

 

Každý chovateľ musí predovšetkým vedieť, aké choroby môžu ohroziť jeho chov, musí sa naučiť včas rozoznávať príznaky jednotlivých ocho­rení a čo najskôr zamedziť šírenie nákazy. Účelnejšie je chorobám predchádzať, ako prepuknutú nákazu likvidovať.

Ďalej si chovateľ musí vedieť poradiť, ako v správnych dávkach včas aplikovať lieky, ako ošetrovať a liečiť zlomeniny nôh, krídel a iných poranení, s ktorými treba vždy pri holuboch počítať.

Celá stať o chorobách holubov je rozdelená do jednotlivých častí, aby mal chovateľ názorný prehľad o pôvode, príznakoch a liečení nákazy.

Na záver treba pripomenúť, že len v zdravom kŕdli je základný predpoklad chovateľských a športových úspechov. Každý chovateľ by si mal preto osvojiť veterinárne minimum, ktoré tu v skratke uvádzame.