Vírusové ochorenia

 

Diftéria

Diftéria (vtáčie kiahne) je veľmi častým ochorením holubov. Pôvodcom je vírus, ktorý sa vyskytuje v štyroch typoch, a to slepačí, holubací, morčací a kanáričí. Ochorenie sa najčastejšie vyskytuje v auguste až v septembri. Predispozičným faktorom pri tejto nákaze je znížená obranyschopnosť holubov pri preperovaní, vyčerpanosti z namáhavých letov, z kŕmenia mláďat alebo z nedostatočnej výživy.

Nákaza sa najčastejšie zavlečie do chovu novo nakúpenými holubmi, ktoré pochádzajú z holubníka, v ktorom sa nákaza vyskytla alebo kt. ináč prišli do styku s chorými vtákmi. Môžu ju prenášať aj voľne žijúce vtáky. Veľmi nebezpečný je bodavý hmyz, ktorý je značne aktívny, najmä v letných mesiacoch.

Inkubačné obdobie trvá od 4 do 8 dní, alebo aj dlhšie, Priebeh nákazy môže byť akútny alebo chronický. Pri akútnom priebehu holuby  rýchlo hynú. Chronické ochorenie má zdĺhavý priebeh s príznakmi silného vychudnutia, Vtáky, ktoré nákazu prekonajú, sú proti nej odolné nastálo.

Rozoznávame tri formy diftérie: sliznicovú, kožnú a zmiešanú. Sliznicová forma sa prejavuje tvorbou difteroidných pablán v zobákovej dutine a na sliznici horných dýchacích ciest. Spočiatku sú to malé bielo-žlté ohniská, ktoré neskôr splývajú do veľkých ložísk pevne spojených so sliznicou. Pri ich odstraňovaní nastáva silné krvácanie. Ložiská nákazy sťažujú nielen príjem potravy, ale aj dýchanie. To vedie k oslabeniu organizmu a k rýchlemu hynutiu holubov, najmä mláďat. Ochorenie nie­kedy prejde aj na vnútorné orgány.

Kožná forma sa prejavuje tvorbou uzlíkov veľkosti prosa až hrášku, ktoré môžu splývať vo veľké chrasty. Najčastejšie sa lokalizujú na behákoch, kloake, pod pazuchou, v ústnych kútikoch a na obočniciach. Niekedy má ochorenie mierny priebeh a za 15 až 20 dní sa chrasty vy­sušia a holub vyzdravie.

Zmiešaná forma sa manifestuje zmenami na sliznici a na koži holuba.

Pri akútnom priebehu choroby (najčastejšie sa vyskytuje v generali­zovanej forme) liečenie nie je úspešné. V každom prípade treba brať do úvahy chovnú kvalitu chorého holuba. Ak nepatrí medzi špičkové jedince, lepšie je včas ho zabiť, aby nenakazil ostatné holuby. Špecifický liek na diftériu nepoznáme. Choré holuby izolujeme a postihnuté miesta na ich tele natierame 2 — 3 razy denne jódglycerínom alebo jódovou tinktúrou. Oči holubov vyplachujeme borovou vodou. Odporúča sa podá­vať širokospektrálne antibiotiká. Najúčinnejší je chronicín v dávke 50 mg na kus a deň. Ostatným holubom, pri ktorých sa neprejavujú prí­znaky ochorenia, možno podávať 5 dní Oxymykoin plv. v 2 % koncen­trácii. Odporúča sa podávať aj vitamíny A, B, C.

Ochoreniu možno predchádzať tak, že každého novokúpeného holuba umiestime na 14—21 dní do karantény. V holubníku treba udržiavať sústavnú čistotu a pri výskyte ochorenia ho treba dôkladne dezinfikovať 2 — 4 % lúhom sodným zohriatym na 70 — 80 °C. Roztok má pôsobiť aspoň 3 hodiny. Žiadúce je dôslednou dezinsekciou odstrániť všetky von­kajšie parazity.Holuby sa vakcinujú vakcínou proti diftérii. To isté platí aj v chovoch s častým výskytom tejto nákazy.

Ornitóza

Omitózu, nákazlivé ochorenie holubov, domácej hydiny a voľne ži­júceho vtáctva, vyvolávajú veľké vírusy. Najčastejšie prepuká v jarných n v jesenných mesiacoch. Na toto ochorenie sú mimoriadne náchylné mladé holuby, pri ktorých je priebeh ochorenia vždy akútny. Dospelé jedince sú síce odolnejšie, ale sú veľmi častým prenášačom infekcie. Značné možnosti nákazy sú pri poštových holuboch počas pretekov, pri podávaní infikovanej vody, potravy alebo pri kŕmení mláďat. Nebezpečné je aj prašné prostredie a voľne žijúce vtáctvo.

Keď sa choroboplodné zárodky dostanú do organizmu holuba, za 5 až 15 dni sa rozmnožia a vyvolávajú príznaky ochorenia, ako sú celková sklesnutosť, znížený príjem potravy, dýchacie a tráviace poruchy. Trus je vodnatý a perie v okolí kloaky zašpinené. Mladé holuby napadnute nákazou hynú v priebehu niekoľkých dní za úplného vyčerpania a s prí­znakmi nervových obŕn. Dospelým holubom sa znižujú letové výkony, ťažko dýchajú, majú za­pálené očné spojovky, z nosových otvorov im vyteká hlien, perie v okolí očí je zvlhnuté a vypadáva. Typickým príznakom je v tomto prípade zväčšené, tzv. rybie oko. Napadnuté môžu byť aj obe oči. Ak chorý holub nezodpovedá našim požiadavkám, treba ho zlikvidovať.

Na liečenie je najlepšie použiť chloramfenikol v dávkach 100 mg na kus a deň. Dennú dávku rozdelíme na dve časti a podávame ráno a večer 7 — 14 dní. Súčasne sa majú podávať vitamíny skupiny B. Ostatným holubom preventívne podávame 5 dní Oxymykoin pulv. v 2 % koncen­trácii. Priestory holubníka dôkladne vyčistíme a vydezinfikujeme horúcim roztokom 2 % lúhu sodného. Novokúpené holuby umiestime na 3 týždne do karantény. Ochorenie je prenosné aj na človeka a prejavuje sa chríp­kovými príznakmi.

Paramyxoviróza

Je vírusové ochorenie, ktoré vyvoláva vírus patriaci do čeľade Paramyxoviridae, podčeľade Paramyxovirinae rodu Paramyxoviris. Až v prvej polovici 80 rokov 20. storočia sa objavilo nervové ochorenie holubov – označené podľa pôvodcu. Je to len jeden z množstva variantov vírusu pseudomoru, ktorý sa adaptoval na holuby. Preto nemôžeme tvrdiť, že pseudomor a paramyxoviróza je jedno a to isté ochorenie. Prenáša sa potravou, vodou, kontaktom. Inkubačná doba je 5 až 11 dní. Príznakmi sú ospalosť, malátnosť a našuchorené perie. Prebieha v dvoch formách a to v akútnej, keď napadnuté holuby neprijímajú potravu, majú ťažké dýchanie – chrčia, trpia hnačkou, ktorá je žltozelená a zapáchajúca. Holuby nie sú schopné bežného letu, majú nekoordinovaný pohyb Pri chronickej forme sa pozoruje nepravidelný pohyb. Veľmi typickým príznakom je vytáčanie krku a nezvyčajné vytáčanie hlavy, kŕče svalov a predstavujú stály zdroj ďalšej nákazy. Pokiaľ má chovateľ istotu, že jeho chov je napadnutý paramyxovirózou mal, by zabezpečiť, aby ťažko postihnuté holuby boli utratené. Ostatné holuby s príznakmi ochorenia (nervové poruchy) boli umiestnené do zvláštneho oddelenia, kde nemajú prístup voľne žijúce vtáky a hlodavce. Choré holuby, ktoré neprijímajú potravu a vodu, je potrebné kŕmiť a napájať manuálne. V hlavnom holubníku i v oddelení pre choré je potrebné zabezpečiť každodenné upratovanie spolu s účinnou dezinfekciou a prevedie sa likvidácia parazitov ( vonkajších aj vnútorných). U holubov, ktorí nevykazujú príznaky ochorenia, je potrebné previesť vakcináciu a to z praktických dôvodov o 14 dní po zistení prvých príznakov ochorenia. Zohľadňujeme skutočnosť, že medzi na prvý pohľad zdravými holubmi sa vyskytne časť už napadnutých holubov, u ktorých vakcinácia vyvolá ochorenie, ktoré má často rýchlejší a horší priebeh. Keďže sa jedná o vírusové ochorenie, aj tu platí všeobecné pravidlo, ktoré nie je možne v súčasnosti liečiť. Živý organizmus môžeme chrániť iba vakcináciou. Zhubný účinok tejto virózy nevedie u holubov spravidla k úhynu, ale pridružené ochorenia už úhyny spôsobujú. Pri deštruktívnom pôsobení vírusu podávame antibiotickú clonu vo forme širokospektrálnych antibiotík, ktorý úlohou je chrániť organizmus holuba pred ďalšími choroboplodnými baktériami. Po medikácii podávame probiotiká po dobu aspoň 5 až 10 dní, ďalej môže pomôcť podávanie vitamínu B a do vody pridávané elektrolyty, ktoré tlmia následky hnačiek, ktoré veľmi vysiľujú napadnuté holuby a na viac aj z tela odchádzajú minerálne a stopové prvky. Optimálny postup vakcinácie, ktorá je najúčinnejšia je najprv holuby predvakcínovať živou vakcínou proti pseudomoru (Nobivac-PARAXYMO, Avipest, Avinew, a pod.) a potom každoročne revakcinácie inaktivovanými vakcínami proti paramyxoviróze (napr. Colinak NH, Pharmavac, Columba a pod.) Takto dosiahneme plnú imunitu holubov voči celému rodu Paramyxovírus. K navodeniu imunity dochádza po 10 až 14 dňoch. Mladé holuby je vhodné vakcinovať tesne pred výletom z hniezda alebo pri premiestňovaní. Druhá vakcinácia sa u nich prevádza súčasne s chovnými holubmi začiatkom jesene. Pseudomor je vírusové ochorenie, u holubov skôr známe ako paramyxoviróza, spôsobené vírusom pseudomoru adaptovaného na holuby. Postihuje hlavne nervový systém. Inkubačná doba je 6-10 dní. Prejavuje sa apatiou, hnačkou, trasením hlavy na chrbát, neschopnosťou lietať. Prenáša sa priamym kontaktom. Liečba nie je možná. Na prvé očkovanie používame Avipest vo veku 27 dní. Potom vo veku približne 62 dní preočkujeme prípravkom Collinak NH s tvorbou imunity na 6 mesiacov, alebo prípravkom Pharmavac Columbi 2 alebo Columba s tvorbou imunity na 12 mesiacov.

Choroba mladých holubov

Chorobu vyvoláva zmiešaná infekcia baktérií,vírusov a parazitov. Na vzniku choroby sa zúčastňuje Escherichia coli,adenovírusy a hexamity.

Choroba mladých holubov sa vyskytuje celosvetovo. Pôvodcovia sa šíria priamym kontaktom mladých holubov,vzduchom,krmivom a vodou. Výskyt choroby podporujú rôzne stresové faktory ako odstav mláďat,košovanie a závody mladých holubov.

Choroba prebieha v dvoch formách - perakútnej a akútnej. Perakútna (veľmi prudká) forma - náhly úhyn mladých holubov bez akýchkoľvek klinických príznakov. Holuby sú apatické a môžu uhynúť do niekoľkých hodín.

Akútna (prudká) forma - možno pozorovať klinické príznaky ako apatia,našuchorené perie,nechutenstvo,vracanie,hnačky a strata telesnej hmotnosti. Medzi výskytom príznakov a úhynom uplynie 3 až 7 dní.

Proti chorobe mladých holubov nieje vakcína. Mladé holuby treba čo najmenej vystavovať stresu a dodržovať hygienu. Pri výskyte choroby treba použiť širokospektrálne antibiotiká ako napríklad Belgamco alebo 4in1 mix.