Vnútorné parazitárne ochorenia holubov

 

Trichomoniáza

Medzi najčastejšie ochorenia holubov patrí trichomoniáza Jej pôvodcom je drobný bičíkovec Trichomonas columbae, ktorý má mimoriadnu roz­množovaciu schopnosť. Jeden postihnutý jedinec môže v krátkom čase nakaziť celý chov. Stáva sa to často pri pretekajúcich pultových holuboch, ktoré sú vystavené väčšej kontaminácii. Ochorenie sa najviac vyskytuje v letných mesiacoch a pri silnom zamorení tvorí hynutie mláďat až 80% Mlade holuby sa nakazia pri kŕmení od starých holubov. Dospelé jedince, pri ktorých ochorenie pretrváva v latentnej forme aj cez zimné mesiace sú zdrojom nákazy, ktorú šíria prostredníctvom infikovanej vody a zne­čisteného krmiva.

Ochorenie má dve formy — sliznicovú, ktorá sa prejavuje zmenami v dutine zobáka, a orgánovú, ktorá postihuje črevá a pečeň. Inkubačné obdobie trvá 10 —- 15 dní. Prvé príznaky ochorenia možno pozorovať pri mláďatách vo veku 10 — 20 dní, a to zaostávanie v raste, našuchorení perie a nechuť do žrania. Z dutiny zobáka vychádza nepríjemný zápach, tvoria sa sivožlté drobné uzlíčky, a to najprv v kútikoch zobáka, neskôr na podnebí a na hrvole. Uzlíčky postupne splývajú do ucelených povla­kov, ktoré sťažujú dýchanie. Pri akútnom priebehu choroby mláďatá hynú v dôsledku úplného vysilenia. Dospelé jedince sú odolnejšie a priebeh ochorenia nie je taký typický. Len pri silnom zamorení možno okrem opísaných príznakov pozorovať hnačky s vodnatým trusom.

Pri pitve zisťujeme v dutine zobáka sivožlté povlaky, na pečeni nekrotické ložiská a na sliznici čreva množstvo hlienu a drobné uzlíky. Pri mláďatách sa niekedy vyskytuje tzv. tvrdý pupok.

S podobnými príznakmi ochorenia sa môžeme stretnúť pri sliznicovej forme diftérie, pri ktorej sa v dutine zobáka tvoria sivožlté pablany vyrastajúce priamo zo sliznice a na rozdiel od trichomoniázy po1 ich násilnom odstránení nastáva krvácanie.

Diagnózu stanovíme podľa klinických príznakov a laboratórnym vy­šetrením výteru z hrvoľa.

Na liečenie používame veľmi účinný prípravok Avimetronid, a to 3 rov­né odmerky do 2,5 litra vody 6 — 9 dní. Odporúča sa podávať každý deň čerstvý roztok. Preventívne dávky sú o dve tretiny menšie. Možno použiť aj Acinitrazol v dávkach podľa priloženého návodu. Najlepšie je liečiť celý chov na začiatku a na konci chovnej sezóny.

Ochoreniu predchádzame pravidelným čistením chovateľského zaria­denia, umiestením zakúpených holubov v karanténe a ich súčasným pre­ventívnym liečením.

Kokcidióza

Kokcidióza patrí medzi najviac rozšírené ochorenia holubov. Postihuje  50-70 % holubov a spôsobuje veľké straty. Na toto ochorenie sú veľmi vnímavé mláďatá a chovateľský náročnejšie plemená zatvorené vo voliérach. Najväčšiu chorobnosť možno zaznamenať v letných mesiacoch, keď veľa prší.

Pôvodcom ochorenia je drobný jednobunkový parazit Eimeria labbeana a Eimeria columbaria, ktoré vyvolávajú zmeny v tráviacom aparáte a spôsobujú hnačky.

Ochorenie sa  často prenáša novokúpenými, zdanlivo zdravými a kondične dobre pripravenými holubmi. Takéto jedince získali určitú imunitu tým že aj niekoľko rokov žili v infikovanom prostredí. Ak sa vytvoria priaznivé podmienky, parazit sa značne rozmnoží a v priebehu niekoľkých dní vyvoláva ochorenie, najmä mladých trojtýždňových až štvor­týždňových holubov. Mláďatá sa nakazia infikovaným krmivom, ktoré prijímajú od rodičov.Vývoj parazita je zložitý a potrebuje priaznivé podmienky. Oocysty sa dostávajú trusom do vonkajšieho prostredia. Majú oválny tvar a pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi ich chráni puzdro. Schopnosť ďalšej invázie parazity získavajú prekonaním určitého vývoja (exogénny vývoj), ktorý v priaznivom prostredí za optimálnych okolností netrvá viac než 1 až 2 dni. Oocysty prijaté infikovaným krmivom môžu spôsobiť nákazu.V    tráviacom aparáte holuba sa ochranný obal parazita rozpustí a nastáva ďalšia fáza vývoja (endogénny vývoj). Aktívne pohyblivé vývojové formy parazitov prenikajú do črevných buniek, kde nastáva nepohlavné delenie a neskôr aj pohlavné rozmnožovanie. Výsledkom celého procesu je zrelá oocysta, ktorá sa znova vylučuje do prostredia. Celý proces v hostiteľovi trvá 3 až 5 dní.Choré holuby sú sklesnuté, majú našuchorené perie, zlý kondičný stav a hnačky. Príjem potravy v prvom štádiu choroby je normálny, aj keď je kondícia holubov zlá. Trus je riedky, zelenej farby a okolie kloaky je zašpinené výkalmi. Konzistencia trusu sa neskôr mení na hlienovo-vodnatú s výskytom krvi. Choré holuby úplne vychudnú a hynú v dôsledku celkového vyčerpania.Diagnózu stanovujeme na základe klinických príznakov. Pri väčšom hynutí mláďat za uvedených príznakov môžeme takmer s určitosťou tvrdiť, že ide o kokcidiózu. Pitvou zistíme silný zápal čriev, ktoré sú vyplnené riedkym zapáchajúcim trusom.Liečenie nie je účinné tam, kde sa venuje malá pozornosť hygiene a čistote chovateľského zariadenia. Odporúča sa každý deň čistiť holubník a zabrániť znečisteniu vody alebo krmiva trusom. Na dezinfekciu možno použiť 2% horúci roztok lúhu sodného. Podlahy voliér treba udržiavať v suchom stave najlepšie je používať čistý piesok alebo drevené rošty. Účelom týchto opatrení je zabrániť vonkajšiemu vývoju parazita. Ak sa to podarí, holuby sa vyliečia aj samy.Z prípravkov sa najlepšie osvedčil sulfadimidín, prášok v 0,2% koncentrácii pridávaný do pitnej vody. Čas podávania treba dodržiavať pódľa priloženého návodu. Odporúča sa súčasne podávať aj vitamín A.

Kapilarióza

Medzi veľmi rozšírené parazitárne ochorenia holubov patrí aj kapilarióza, ktorá pri silnom zamorení značne decimuje chovy. Najviac vnímavé sú mladé holuby, pri ktorých má akútny priebeh.Pôvodcom ochorenia je vláskový červ Capillaria columbae, ktorý je takmer neviditeľný voľným okom, Parazituje v tenkom čreve, kde sa zavrtáva do steny sliznice. Poškodzuje črevnú stenu a hostiteľovi odoberá potrebné živiny. Dospelý parazit vylučuje z tela vajíčka, ktoré sa trusom dostanú do vonkajšieho prostredia, kde za priaznivých podmienok prekonávajú ďalší vývoj a zakrátko môžu nakaziť holuby.Kondícia postihnutých holubov je zlá aj napriek dobrému kŕmeniu.Svalstvo chorých jedincov je ochabnuté a ich letové výkony sa znižujú. Veľmi výrazne sa to prejavuje pri letúnoch a poštových holuboch.Diagnózu stanovujeme mikroskopickým vyšetrením trusu. Obvykle pritom zistíme aj vajíčka kokcídií, ktorých prítomnosť značne zhoršuje prie­beh ochorenia.Pri liečení sa dobre osvedčuje preparát Nilvern, ktorý sa aplikuje v dáv­kach 1 tabletka na holuba. O týždeň treba preparát podať znovu. V cho­voch, ktoré sú často zamorené, sa odporúča raz do roka laboratórne vy­šetriť trus a na jar a na jeseň preliečiť celý chov.Šíreniu ochorenia zabránime pravidelným čistením holubníka a jeho vydezinfikovaním 2 % roztokom lúhu sodného.

Askaridióza

Výskyt askaridiózy nie je príliš častý. Pôvodca nákazy Ascaridia columbae sa vyskytuje najmä tam, kde sa venuje malá pozornosť čistote chovného prostredia. Parazit je niekoľko desiatok milimetrov dlhý, nitkovitého tvaru. Poškodzuje stenu tenkého čreva a pri silnom zamorení zne­možňuje priechodnosť potravy v tráviacom aparáte. Vylučuje jedovaté látky, ktoré pôsobia toxicky na organizmus hostiteľa. Mladé holuby pri silnom zamorení často hynú vyčerpaním.Pôvodca ochorenia sa vo vonkajšom prostredí vyvíja priamo, bez medzihostiteľa a má veľkú inváznu schopnosť.Diagnózu stanovíme mikroskopickým vyšetrením trusu na prítomnosť vajíčok parazita.Choré holuby liečime Helmirazinom, ktorý podávame všetkým holubom2  dni, a to pol tabletky na holuba. O 10 dní celý chov znovu preliečime. Pred podaním lieku holuby kŕmime veľmi málo a počas liečenia každý deň čistíme holubník.