Ako fungujú preteky poštových holubov?

 

Veľa ľudí z môjho okolia mi už položilo otázku, čo sú to tie preteky holubov, ako to celé funguje a kde tie holuby vlastne letia... Častá predstava je, že holubom dáme najprv nejakým spôsobom inštrukcie, kam majú letieť a k tomu im na nohu pripevníme správu pre adresáta. Realita je však iná a povedal by som ,že oveľa jednoduchšia. Kľúčová vlastnosť poštových holubov je totižto ich schopnosť orientácie a abilita nájsť cestu domov aj zo vzdialených destinácií. Preteky sú teda založené na tom, ako rýchlo sa dokážu vrátiť domov z miesta, kde ich vypustíme. Aby sa ponáhľali domov, potrebujeme holuby motivovať a keď sa vrátia, musíme mať spôsob, ako to legitímne dokázať a následne vyhodnotiť a určiť poradie najlepších. Všetko však pekne po poradí...

 

Ako to začína


Preteková sezóna začína obvykle koncom apríla až začiatkom mája. Vtedy by už mali mať mláďatká z prvého hniezdenia aspoň dva týždne a jeden z rodičov si už môže dovoliť na jeden deň opustiť hniezdo a zúčastniť sa prvého preteku sezóny. Zároveň to bude preňho motivácia ponáhľať sa domov za rodinou. Preteky sú organizované spravidla cez víkendy. Chovatelia sa stretávajú v sobotu v klubovni svojej základnej organizácie (ZO) s výberom svojich pretekárov, aby ich mohli "nakošovať". Košovaním sa označuje preloženie holubov do špeciálnych prepravných boxov (košov), ktoré sú po dokončení naložené do upraveného kamiónu na prepravu holubov. Pred nakošovaním holuba je potrebné zaznamenať údaje z jeho rodovej obrúčky a na obrúčku nasadiť pretekovú gumičku, ktorej číslo sa taktiež zaznamená. Pri novších elektronických systémoch už majú holuby popri rodovej obrúčke na druhej nohe elektronickú obrúčku, ktorá je pred nakošovaním nasnímaná na terminál, odpadá tak nutnosť ručného zapisovania údajov a nasadzovania pretekovej gumičky. Úspešné košovanie končí naložením boxov do kamiónu spolu s odovzdaním zapečatenej dokumentácie poverenej osobe oblastného združenia (OZ). Kamión takto v sobotu zozbiera boxy s holubmi od všetkých zúčastnených organizácií a vydá sa na cestu na miesto určenia. Čas zberu je naplánovaný tak, aby kamión dorazil na miesto ešte večer, aby si holuby mohli pred návratom oddýchnuť a neboli stresované transportom až do samotného vypustenia .

 

Koľko taký holub preletí?


Za sezónu sa uskutoční obvykle okolo 20 pretekov s dospelými holubmi, na jeseň sa zvyčajne konajú ďalšie 4 s jarnými mláďatami. Preteky začínajú zľahka krátkou traťou okolo 150 km a postupne sa pridáva. Väčšina pretekov sú "stredné trate" s priemernou vzdialenosťou okolo 400 km. Holuby takúto vzdialenosť prekonajú spravidla za niekoľko hodín a pretekárov môžeme očakávať v nedeľu ešte pred obedom.
Počas sezóny sa uskutoční aj niekoľko dlhých tratí so vzdialenosťou od 500 km. Nie je neobvyklé, ak sa uskutoční pretek na 800 až 1000 km, niekedy dokonca viac. Vtedy však košovanie prebehne už vo štvrtok a pretekári sú vypustení už v sobotu ráno. Ak je dobré počasie, tí najlepší sa dokážu vrátiť už v deň vypustenia , často však chovatelia hlásia prvých navrátilcov až na druhý deň. Po návrate holuba je potrebné jeho príchod zaznamenať konštatovacím systémom. Pri tradičnom systéme pretekových gumičiek je potrebné získať gumičku z nohy holuba, vložiť ju do konštatovacích hodín a urobiť odtlačok časového údaju na kontrolnú pásku. Novšie elektronické systémy len nasnímajú údaj z čipu na nohe pretekára a automaticky zaznamenajú čas jeho príchodu. Kritický je fakt, že holub musí vojsť do holubníka, aby bol jeho príchod legitímny a určite si viete predstaviť pocity, keď náš pretekár po príchode nemá dosť a chce si ešte natiahnuť krídla na streche.

Konštatovacie hodiny na pretekové gumičky


               Elektronické konštatovacie hodiny       

   

                    Anténa sa umiestni na výletník

 

     Čip ktorý má holub na nohe a zaznamená mu čas doletu

 

Kto je víťazom?


Vyhodnotenie preteku prichádza na rad v nedeľu večer, keď by už všetci pretekári mali byť doma. Chovatelia sa vtedy opäť stretnú v klubovni ZO, otvárajú zapečatené konštatovacie hodiny alebo získavajú údaje z elektronických systémov. Vyhotovená dokumentácia je zapečatená a poslaná na vyhodnotenie komisii OZ, ktorá vyhodnotí údaje zo všetkých zúčastnených organizácií. Výsledky takého preteku si môžete pozrieť aj na www.postoveholuby.sk alebo www.holubar.sk

Preteku sa bežne zúčastňuje aj vyše 100 chovateľov v rámci OZ, ich rozptyl na mape býva v desiatkach kilometrov. Nie každý holub to má teda domov rovnako ďaleko. Vyhodnotenie víťazov preto nie je na základe času ich príletu, ale vypočítanej priemernej rýchlosti, ktorú holub dosiahol. Priemerná rýchlosť letu holubov sa pohybuje okolo 80 km/h, pri krátkych tratiach a dobrom počasí to býva až vyše 100 km/h.

Vrátia sa všetky holuby?


Žiaľ väčšinou nie. Holuby musia počas preteku čeliť mnohým nástrahám. Veľa holubov skončí ako úlovok dravcov. Nepriateľom je aj zlé počasie. Dážď a silný vietor vedia holuby rýchlo vysiliť, tie sú nútené pristáť a nabrať nové sily. Stáva sa, že holuby nenájdu cestu domov a ostávajú u iných chovateľov alebo blízko ľudských obydlí. 

Na záver


Preteky poštových holubov majú na Slovensku dlhú tradíciu a je škoda, ak bežní ľudia ani nepoznajú ich základné princípy.Nedeľné čakanie holubov z preteku je jedinečný zážitok a pocit, keď sa vráti prvý pretekár by som doprial poznať každému. Spojenie radosti, adrenalínu, napätia a vďačnosti za návrat domov dokáže vniesť do života novú perspektívu, pohľad na veci okolo nás a ich vnímanie. Tento článok predstavuje len základný pohľad na preteky poštových holubov. Okolo pretekov je množstvo ďalších aspektov, ktoré sa dočítate na www.holubar.sk

 

 

                                                                                                                                                                Zdroj : www.holubar.sk