STRUČNÝ NÁVOD NA UDRŽIAVANIE OPTIMÁLNEHO ZDRAVOTNÉHO STAVU POŠTOVÝCH HOLUBOV

 

Úspešný chov poštových holubov závisí od rôznych faktorov. Tak majú predovšetkým zdravotný stav holuba a jeho vrodené vlastnosti veľký vplyv na výkonnosť počas pretekov. Stále kratšie časy na súťažiach poukazujú na vyššiu výkonnosť, čo sa odzrkadľuje aj v hodnoteniach v tabuľkách. Už zd'aleka nestačí spoliehať sa na kvalitu holuba, na jeho zdravie a „fungovanie" jeho vrodených kvalít. Chov poštových holubov nie je žiadna náhoda, ale logicky sled systematickych a dôsledných postupov počas celého roka.

Chovateľský rok sme rozdelili na štyri ročné obdobia, ktoré z hľadiska chovateľa majú svoj význam hoci sa navzájom prelínajú. Sme toho názoru, že jeseňou vlastne končí, ale aj začína chovateľská sezóna, pretože už vtedy sa chovateľ začína pripravovať na nasledujúcu sezónu.

OBDOBIE JESEŇ

Po skončení pretekov a pretekov mláďat pripravujeme holuby na prezimovanie.

Podávame vitamínové prípravky a minerálne prípravky podporujúce kvalitné preperenie, u mlád'at tvorbu peria = prípravky, základom ktorých je VITAMIN A, grity s nízkym obsahom soli, alebo bez soli, alebo tekuté minerálne doplnky. Tekuté minerálne doplnky sú vhodnejšie, pretože minerálne látky obsiahnuté v nich sa dostávajú do organizmu rýchlejšie a sú lepšie využité ako prípravky podávané klasicky do pevnej zložky kŕmnej dávky. (OPTIMIN, Hydrovit AD3, Hydrovit A, Mikros VHP, Mikros grit, grit Tolar + Čechura, Plastin, Vitaplastin )

Všetky holuby odčervujeme (pozor na rast a výmenu letiek). Prípravky: Aldifal tbl., Bioverm tbl., Helmigal tbl.

Ak zvolíme plošné odčervovanie holubov, tak najprv preliečime holuby proti trichomoniáze prípravkom Metrozol, Trichobion alebo Trinidazol a až potom odčervujeme. Doporučujeme prípravky na odčervovanie striedať.

Ak sa vyskytujú plošné ochorenia holubov preliečujeme všetky holuby, inak liečivá zbytočne neaplikujeme. Môžu sa pravidelne vyskytovať ochorenia horných dýchacích ciest - prskanie, hlienovitosť. V takomto prípade plošne preliečime všetky holuby napr. Doxygalom, Tetracyklínom a pod. Kŕmenie prispôsobujeme podľa biologických pochodov preperovanie. Inak treba kŕmiť ak sú holuby voľné a lietajú a inak, ked' sú zatvorené. Tiež je dôležité v príprave na zimu upraviť kŕmenie tak, aby organizmus holuby ľahšie zvládal chladné počasie. V chladnom počasí pri nástupe mrazov je vhodné zvýšiť podiel glycidov v potrave napr. kukurica.

OBDOBIE ZIMA

Zimné obdobie nie je náročné pre chovateľa. Kŕmením reagujeme na zmeny počasia. Pri silným mrazoch potrebuje organizmus holuba viac energie a vtedy nedoporučujeme uplatňovať žiadne drastické diéty, ak tak veľmi krátke.

VEĽMI DOLEŽITÝ JE ZÁVER ZIMNÉHO OBDOBIA A PRÍPRAVA NA JAR!

V tomto období je nutné mať holuby preliečené a prevakcínované!

V prvom rade preliečime holuby proti trichomoniáze, najmä ak sme to neurobili na jeseň a odčervíme. Potom, ak sme nezvolili zimnú vakcináciu prípravkom OVODIFTERÍN v mesiaci december, alebo január, je najvyšší čas vakcínovať vo februári.

Podľa návodov výrobcov treba holuby vakcínovať proti pseudomoru, proti paramyxovírusovej chorobe a herpesvírusovej nákaze a doporučujeme aj proti salmonelóze, pretože jej liečenie je veľmi komplikované a nákladné.

Na všetky uvedené ochorenia sú bežné a osvedčené vakcíny:

- vtáčie kiahne (diftéria) OVODIFTERIN, DIFTOVAC

- mykoplazmóza GALLIVAK

- pseudomor AVIPEST

- paramyxovírusová a herpesvírusová nákaza: COLINAK NH, PHARMAVAC COLUMBI 2

- salmonelóza SALGEN, SALMOVAC

Všeobecne platí zásada, že vakcínujeme holuby zdravé, v prípade pochybností holuby preliečime.

Predchádzanie týmto vážnym ochoreniam vakcináciou je vždy menej nákladné a náročné na čas ako prípadný vyskyt tohto ochorenia a jeho následná liečba.Nesmieme zabúdať na fakt, že nástup takéhoto ochorenia v chove počas pretekov znamená vždy stratu holubov a určite zmarenie doterajších výsledkov.

OBDOBIE JAR

Jarné obdobie sa začína párovaním holubov a prípravou na letnú sezónu. Každý chovateľ má svoju metódu kedy a čím začať.

Ak predpokladáme, že holuby sú preliečené a vakcínované proti hlavným ochoreniam, tak by v podstate malo byť všetko v poriadku a holubom by sme mali len obohatiť krmnú dávku a podávať vyššie množstvá potrebných vitamínov a minerálnych doplnkov.

Je na chovateľovi, akú formu vitamínových prípravkov alebo minerálnych doplnkov zvolí. Postupne sa presadzujú tekuté prípravky. Nie je to len móda, prednosťou tekutých prípravkov je jednoduchšia manipulácia, dávkovanie, používajú sa čerstvé, ale hlavne v organizme sú lepšie využité. Pretože vitamínov a minerálnych prípravkov je veľa, nebudeme ich rozvádzať. Dôležité pre organizmus holuba sú všetky vitamíny a minerálne látky, treba len rozlišovať čím bude v hlavnej sezóne organizmus holuba zaťažovaný. Inak je to s holubami chovnými volierovanými, inak s voľne lietajúcimi a úplne inak je zaťažovaný organizmus holuba pretekára intenzívne nasadzovaného na preteky a pritom často odchovávajúceho aj mlád'atá.

Pri vakcinácii holubov, ktorá by mala byť ukončená v jarnom období treba mať na pamäti, že pred vakcínovaním proti salmonelóze by mali byť holuby najprv preliečené proti tejto chorobe a vakcínovať by sa mali holuby zdravé. Na preliečenie môžeme použif napr. AMIKOL, AMIKOL S, AMOXYGAL, ENROGAL 10%, TETRACYKLÍN a pod.

Jamé obdobie ešte pred pretekárskou a chovnou sezónou je vhodné na preliečenie holubov proti kokcidióze. Najvhodnejšia je ale prevencia, ktorá je pre organizmus holuba neškodná a je aj menej nákladná. Preto doporučujeme tekutý prípravok ACIDOMID počas celého roka. V prípade výskytu kokcidózy, najmä u mláďat je nutné preliečenie celého chovu vhodnými pripravkaini: Klozanit plv. Sulfadimidin plv., Sulfacox sol. a pod. Pre správnu liečbu ich kombinujeme s VITAMÍNOM Kl.

OBDOBIE LETO

Pretekárska sezóna je v plnom prúde, preto je organizmus holubov nutné dotovať energiou, vitamínovými preparátmi a minerálnymi doplnkami. Správnym kŕmením a hygienou predchádzame ochoreniam. Ak sa vyskytnú u niektorých jedincov, treba

tieto hned' izolovať a liečiť tak, aby sa ochorenie nedostalo do celého chovu, čo by mohlo chov vyradiť z pretekov. Pri včasnom spozorovaní ochorenia a izolovania holubov, ich individuálneho preliečenia antibiotickými prípravkami nedoporučujeme takéto holuby zaradiť do pretekov skôr ako za 10 - 14 dní, pretože organizmus potrebuje istý čas na zregenerovanie po účinkoch liekov. Včasným izolovaním chorých jedincov nielenže predídeme rozšíreniu ochorenia, ale aj znížime celkové náklady na liečbu. Liečené holuby podporujeme zvýšenymi dávkami vitamínov. To platí aj pre druhú polovicu pretekárskej sezóny, ked' sú už holuby z pretekov unavené a treba im nahrádzať stratenú energiu, vitamíny a minerálne látky.

Chápeme, že každý chovateľ má na zvládnutie pretekárskej sezóny svoje vlastné metódy. Nechceme do nich vstupovať, ale len pripomenúť, že namáhaný organizmus potrebuje dostatok času na regeneráciu. Regeneráciu a hlavne skrátenie času regenerácie môžeme podporiť tým, že budeme holubom okrem správneho kŕmenia s vysokým podielom energetických zložiek v správnej miere podávať vitamínové a minerálne prípravky, ktoré podstatnou mierou prispejú k regenerácii organizmu. Každý chovateľ si musí uvedomiť, že pretekmi namáhaný a stresovaný organizmus je oveľa náchylnejší na ochorenia a preto je namieste sústavná hygiena chovných zariadení a pravidelná kontrola každého holuba pred a po pretekoch.

Pre lepšiu orientáciu chovateľa uvedieme stručny prehľad doporučených vitamínových a minerálnych preparátov pre holuby. Na trhu je veľmi veľa „osvedčených" prípravkov, ale my uvedieme len tie s ktorými máme dobré skúsenosti a ktoré sú na

trhu bežne dostupné.

Vitamínové a vitamíno - minerálne prípravky Ich význam v chove holubov často chovatelia podceňujú. Pomáhajú v chove zabezpečovať nielen optimálny zdravotný stav, ale aj reprodukciu a dobrý výkon holuba. Prípravky sú dnes dostupné v rôznych formách ako koncentrované vitamíny jednotlivo, kombinované vitamíny, kombinované s minerálnymi látkami a tie modernejšie dokonca s aminokyselinami, bioplexami a pod. Sú dostupné v tekutej alebo práškovej forme.

Koncentrované vitamínové prípravky:

Vitamín A - Hydrovit A forte sol. (vitamínový prípravok s obsahom vitamínu A, v tejto forme sa vitamín A obsiahnutý v prípravku najlepšie a najrýchlejšie vstrebáva, pôsobí ako ochranný faktor slizníc a chráni zvieratá pred infekciou, vplýva na rast organizmu, zabezpečuje normálnu funkciu zraku a pohlavnych orgánov, pôsobí na znášku vajec, ich oplodnenosť a liahnivosť)

Vitamín AD3 Hydrovit AD3 sol. (vodorozpustný prípravok a obsahom vitamínov A a D3, je vhodný na hromadné a liečebné použitie) Vitamín D3 - Hydrovit D3 sol. (je potrebný pre vývoj a rast kostí, reguláciu vápnika v tele a tvorbu vajcovej škrupiny)

Vitamín Kl - Hydrovit Kl sol. (vitamíny skupiny K sú známe predovšetkým ako faktory zasahujúce so systému krvnej zrážavosti, súčasť liečby kokcidiózy)

Vitamín E - Hydrovit E, Hydrovit AD + E, Klíčkový olej, Hydrovit E + selén (vodorozpustné prípravky s obsahom vitamínu E, vitamíny skupiny E vplývajú na látkovú premenu, na funkciu pohlavných žliaz a životaschopný odchov mlád'at)

Vitamín C - priaznivo pôsobí na organizmus holuba zvyšovaním odolnosti proti chorobám. Výhodou je, že sa vyrába s glukózou a je zároveň zdrojom pohotovej energie. Pôsobí protistresovo najmä v horúcich letných dňoch.

B komplex vitamínov je vhodný na použitie vo vode aj v krmive, pôsobí protistresovo a na priaznivý celkový vývoj zvieraťa.

Tieto prípravky majú význam pri riešení konkrétneho problému s nedostatkom niektorého vitamínu alebo napr. v kombinácii s niektorými liekmi, napr. pri liečbe kokcidiózy sa používa liek + vitamín K.

Významnejšie v chovaterskej praxi sú tekuté kombinované prípravky: AQUAKAR je to tekutý prípravok, ktorý obsahuje L karnitín a d'alšie látky podporujúce špičkovú výkonnosť poštových holubov. Je určený najmä k udržaniu vysokej fyzickej kondície poštových holubov. Zvyšuje odolnosť proti stresu, podporuje imunitný systém a činnosť srdcového svalu. Znižuje poškodenie bunkovych membrán škodlivými metabolitmi. Zvyšuje využiteľnosť energie z tukov a vitamínov rozpustných v tukoch (A,D,E,K).Podáva sa v množstve lO ml na l l pitnej vody po celú závodnú sezónu. Po skončení závodnej sezóny sa doporučuje dávkovať 2x za týždeň.

AQUAKAR ENERGIT tekutý prípravok s L karnitmom je urcený k zvýšeniu telesnej kondície pred letom. Zlepšuje utilizáciu voľných mastných kyselín a chráni svalové membrány poštových holubov počas fyzického výkonu. Zvyšuje výkonnosť svalstva, skracuje obdobie odpočinku po záťaži. Aplikácia prípravku v pitnej vode je pohotová a rýchla. Obsahuje dvojitú dávku L KARNITINU!!!

ELEKTROLYT je vysokoúčinný prípravok s obsahom elektrolytov umožňujúcich veľmi rýchlo a spoľahlivo príjem katiónov, aniónov a ľahko využiteľných uhľohydrátov. Má priamy vplyv na rozloženie tekutín v tele a prenos elektronáboja vo svaloch a tym zvyšuje výkonnosŕ. Pri záťaži bráni úniku elektrolytov z organizmu. Vyrovnáva stratu pri svalovej únave, hnačkách, horúčkach. Zabraňuje .dehydratácii a tým aj možnému úhynu. Podáva sa deň pred letom a 2 dni po prílete zo závodu, d'alej v horúcich letnych dňoch, pri hnačkách a horúčkach v množstve 10 ml na 1 liter pitnej vody.

OPTIMIN slúži k cielenej dotácii minerálnych látok potrebných pre holuby. Priaznivo ovplyvňuje a zaisťuje hladinu minerálnych prvkov potrebných pre výživu.

ACIDOMID nepatrí do skupiny vitamínových ani minerálnych pripravkov. Obsahuje organické kyseliny, ktoré preventívne pôsobia proti chorobám (napr. kokcidióza, salmonelóza) a v organizme sú využité ako zdroj energie.

AMIVIT je tekutý prípravok, ktorý obsahuje L karnitín, vitamíny a aminokyseliny v koncentrácii, ktorá zodpovedá potrebe holubov. Podporuje imunitný systém a dobrý zdravotný stav. Zvyšuje využitie vitamínov z tukov prirodzenou cestou z potravy.

KNOBLAMIN olejovitý extrakt z cesnaku obohatený o minerálne látky.

Aj ked' mnohí chovatelia zaznávajú význam minerálnych doplnkovych krmív (gritov) pre poštové holuby, treba ich význam zdôrazniť. Sú nevyhnutnou zložkou výživy poštových holubov. Majú význam v tom, že sú zdrojom nevyhnutných minerálnych látok, ktoré musia byť v organizme dostatočne zastúpené, napomáhajú mechanickému tráveniu a tým aj jej dostatočnému zúžitkovaniu. Napokon pomáhajú v tráviacom trakte vytvárať správnu konzistenciu natrávenej potravy a tým je organizmus podstatne odolnejší voči rôznym hnačkovým ochoreniam. Gritov je na trhu dostatočne veľký sortiment. Podstatné je, že ich treba v chove používať a správne kombinovať, pretože ich dlhodobé jednostranné používanie nemusí byť pre organizmus optimálne. Chovatelia si grity zhotovujú z rôznych komponentov aj sami, nie je to na závadu, ide o to, aby doma vyrobený grit obsahoval potrebné minerálne látky, mal správnu štruktóru a hlavne, aby bol zdravotne. nezávadný.

GRIT Tolar a Čechura veľmi kvalitný grit v tvare tehličky. Je ochutený, takže ho holuby veľmi dobre prijímajú. Svojim obsahom pokrýva celoročnú potrebu minerálnych látok pre chovné holuby a aj holuby vo fyzickej záťaži.

GRIT Mikros VHP 1 kg svojim zložením veľmi kvalitný grit s obsahom vitamínov a aminokyselín. Určitou nevýhodou je prášková forma.

Kolumbin gran. 1 kg osvedčený grit, tradičný výrobok. V porovnaní s ostatnými výrobkami je príliš drahý, obsahuje veľký podiel prachu a príliš veľké granule. Skôr je vhodný na doplnenie iných gritov.

Mikros vápenný grit 3kg je vlastne drvený vápenec s podielom cca 36% využiteľného vápnika. Taktiež je vhodný skôr na doplnenie iných gritov.

Rehyn plv. rehydratačny prípravok pri ľahkom, alebo strednom stupni dehydratácie, alebo pri fyzickom vyčerpaní. Má veľký význam pre chovateľa v letnom období, ked' preteky prebiehajú v horúcom počasí. Treba ho podávať pred pretekom aj po ňom podľa celkovej kondície holubov. Výborný je aj pri hnačkových ochoreniach, najmä mladých holubov (výletkov), alebo starších chovných holubov.

Tonigal plv. kombinovaný vitamínový prípravok s obsahom esenciálnych aminokyselín. Pôsobí na zvýšenie telesnej kondície, odolnosti, úžitkovosti výkonnosti a reprodukcie zvierat.

Multivitamín plv. biologicky účinný vitamínovy a aminokyselinový koncentrát do vody i do krmiva k doplneniu potravy, protistresový, podporná liečba v priebehu i po infekčných ochoreniach.

Supervit D plv. biologicky účinný vitamínovy koncentrát určený pre všetky druhy hydiny.

Vitamix COL plv. vitamínovo minerálny doplnok s obsahom aminokyselín. Je určený pre všetky kategórie holubov. Obsahuje celý komplex vitamínov, mikroprvkov a aminokyselín vo vyváženom zložení. Súčasťou prípravku je L karnitín.

Plastin plv. minerálna prísada do krmiva, podáva sa pri karencii minerálnych látok a stopových prvkov.

Vitaplastin plv. minerálna kŕmna prísada pre hospodárske zvieratá, kožušinové zvieratá, psy, exotické vtáctvo s obsahom minerálnych látok a stopových prvkov.

Hipramin B komplex vitamínov skupiny B doplneny o aminokyseliny.

Vážení chovatelia, vieme, že v tomto stručnom návode nie sú vyčerpané všetky informácie, ktoré potrebujete. Chceme pomôcť najmä začínajúcim chovateľom, aby sa mohli čiastočne zorientovať.

Autori článku : Dr. Malásková, Dr. Patrnčiak