Výber holubov

 

NIELEN PRE MLADÝCH

(ing.Ján Mokrý)

Niekedy, keď starší človek stretne dospievajúceho chlapca alebo dievča, preblyskne mu mysľou ten sa má, ten si môže stavať v živote mnoho cieľov. Postupne získa vedomosti, zručnosti a skúsenosti, zamestná sa alebo si zriadi vlastnú firmu, založí rodinu a postupne časom bude spoznávať a vytvárať nové a nové hodnoty.

Je na zamyslenie, či neskôr, až dospejú do nášho veku, budú rozmýšľať podobne. Ja si myslím, že áno, že tieto myšlienky boli určite zastúpené aj v mysliach všetkých predchádzajúcich generácií. Som však presvedčený, že dnešní mladí ľudia majú oveľa väčšiu možnosť získavania overených informácií z najrôznejších oblastí života, tým pádom napredovať v daných oblastiach a teda aj v chove a pretekaní s poštovými holubmi rýchlejšie a efektívnejšie.

Počas cesty z XXVIII. Olympiády poštových holubov vo Francúzsku, som dospel k rozhodnutiu, že sa prihovorím k mladšej generácii chovateľstva, ako získať a využiť nielen tieto informácie, ale aj vedomosti a skúsenosti našich špičkových chovateľov, ktorí k svojmu majstrovstvu potrebujú okrem financií aj nevyhnutne potrebnú vytrvalosť, pracovitosť, pravidelnosť, prísnosť a odbornosť vo výbere chovných holubov či holubov na pretekanie. Na to, aby sa stal chovateľ úspešný v pretekoch, musí byť dostatočne odborne zdatný v oblasti zdravotnej starostlivosti, kŕmneho systému a kŕmnych zmesí, tréningov, ideálnych stavov holubov či holubíc v prirodzenej alebo vdovskej metóde pre nasadenie na krátky, alebo diaľkový pretek, výbere posíl a v mnohých ďalších oblastiach. Osobitnú pozornosť treba venovať chovu -kríženie, Irniový alebo blízko príbuzensky vedený chov. Získať potrebné informácie k uvedeným oblastiam už dnes nerobí žiadny problém tým, ktorí sú schopní sa učiť alebo už vedia jazyky (pre väčšinu postačí napr. nemecký a anglický).

Na olympiáde v severofrancúzskom meste Lievin bolo vo výstavných priestoroch určite viac propagačného materiálu okolo holubov, vedenia chovu, stavby a zariadenia holubníkov, kŕmnych zmesí, lekárskej starostlivosti, konštatovacích systémov, výpočtovou technikou spracovaných programov na rodokmene, evidenciu a vyhodnotenie pretekov nielen na staré holuby, ale aj na mláďatá ako samotných vystavených holubov a tých bolo pritom dosť. Všetko je možné poznať a aj získať

skôr vtedy, ak poznáte aspoň jeden zo spomínaných jazykov. Preto vyzývam všetkých chovateľov, ale hlavne mladých, aby otázke vzdelávania sa venovali zvýšenú pozornosť. Starší sa zháčia s utrúsením poznámky, že sú už starí na učenie. Myslím si, že aj oni sú určite schopní sa naučiť napr. v nemčine 50 -100 základných slovíčok týkajúcich sa holubov, čo stačí na to, aby boli schopní s väčším efektom prezerať rôzne katalógy úspešných chovateľov a porozumieť komentárom nielen pri výkonoch, ale aj často prikladaných rodokmeňoch.

Teraz je velmi často spomínaná očná teória. Aj keď ju mnohí, hlavne starší chovatelia nie veľmi uznávajú, som presvedčený, že s jej pomocou je chovateľ schopný skvalitniť svoj chov podstatne rýchlejšie a hlavne s nižšími finančnými nákladmi. Teória Josefa Hoffmana spracovaná ako brožúra v nemeckom i francúzskom jazyku bola z časti spracovaná aj ako videokazeta (dala sa zakúpiť na celoštátnej výstave v Nitre), je veľmi dobrá pomôcka na pochopenie aspoň základu a lepšej orientácii sa v kvalitách poštových holubov určených pre chov i preteky.

Pri jesennom vyraďovaníí neperspektívnych jedincov (znižovanie stavu) sa bez nej môže chovateľ dopustiť mnohých zbytočných omylov. Samozrejme, že sama očná teória nemá veľkú cenu, ak holuba ne posudzujeme komplexne. Podľa mňa holub musí mať celý rad potrebných vlastností.

Veľmi dôsledne treba hodnotiť okrem rodokmeňa to čo sa dá na hohubovi vidiet a cítiť. Sú to napr. tieto partie:

- svalstvo -množstvo, poddajnosť, rozloženie, farba. To všetko treba zvažovať a posudzovať,aby chovateľ zistil, či je holub vo forme, či je skôr stavaný na šprint, alebo vytrvalecké trate.

-krídlo -poddajnosť- šprintérovi často krídlo vibruje, ťažšie sa otvára, holub ho tlačí dolu.

Vytrvalci majú krídla skôr ľahko poddajné s dlhším druhým radom -(nosná časť). Niektoré holuby majú sokolí tvar krídla s výrazne dlhšími 4 poslednými letkami a s dobrou ventiláciou. Velmi dobré znaky sú -odskok 1. a 7. letky, pri otvorení krídla veľkosť vzduchových medzier medzi poslednými tromi letkami. Osobitne treba posudzovať ohybnosť, šírku a zakrivenie letiek.

-chvost -musí byt pevne uložený, na konci zložený pod jedno pero, zaperený takmer až k pigmentácii, smerujúci vodo rovne alebo skôr nadol. Pri prejdení palcom od chrbta na chvost nesmieme cítiť mäkkosť prechodu. Dobrý znak je čím väčšia šírka a bohatosť pigmentového pásu na konci chvosta.

-oko -že má veľkú hodnotu naznačuje aj fakt, že dnes pri každom lepšom holubovi je zobrazený detail oka. Oko musí byť priezračné a čisté ako studnička. Treba si všímať bohatosť dúhovky -farba nerozhoduje, ale mala by vyzerať obrazne ako rola po hlbokej orbe pre chovné a ako karfiolová hlava pri pretekároch. Korelačný krúžok čo najširší s dobrou kresbou rýchlostných i vytrvalostných znakov. Treba si všímať aj farebnosť niektorých častí krúžku. Vzácnosť je napr. tmavá alebo čierna podkovička medzi treťou až ôsmou -prirovnanie k hodinám. Aj zornička má svoju kresbu, ktorá tiež odpovedá kvalite. Na lepšie spozorovanie týchto znakov je nutná hodinárska lupa min. č. 12. Rád mám oči nie velmi otvorené, dobre posadené, so stredom radšej nad predlženou osou zobáka. Tvrdí sa, že do chovu sú lepšie holuby s malou zorničkou, ale výborne lietajú dlhé i krátke trate holuby s rôznou veľkosťou zorničky. Samozrejme, dalo by sa detailnejšie rozobrať viac partií alebo vlastností napr. operenie, zobák -štrbina, dýchanie, celková veľkosť, dlžka či váha holuba, ale myslím si, že treba niečo nechať aj na samotného chovateľa, aby sám zisťoval a študoval aké holuby a kedy sú schopné podávať najlepšie výsledky. Na to, aby človek vedel aspon z časti ohodnotiť holuba (len podľa vonkajších znakov a správania sa) či je vhodný na chov alebo preteky, je nutné, aby sa neuzatváral len na vlastné holuby, ale musí navštevovať dobré holubníky, kde môže získať určitú zručnosť i predstavu, ako vyzerajú dobré holuby. Tu by som sa chcel zastaviť a poznamenať, že darmo bude mať niekto doma stradivárky –ak na nich nevie hrať, nič pekného z nich nezaznie. To znamená, že ak niekto získa dobré holuby, nemusí s nimi dosahovať žiadané výsledky. Preto je nutné okrem predchádzajúceho poznať aj metódy a systémy vedenia chovu a pretekania s danými holubmi. Celý život lietam prirodzenou metódou. Pravidelne si obstarávam na osvieženie chovu pár jedincov. Pred 10 rokmi som si doniesol 6 mláďat z holubníka pretekajúceho klasickým vdovstvom, dosahujúceho niekoľko rokov veľmi dobré výsledky. Boli to holuby, ktoré mali sklon k prijímaniu veľkého množstva krmiva -proste žrúti, čo je pre vdovský systém maximálne vyhovujúce, ale pre prirodzenú metódu určite nie. Tieto holuby a aj ich potomkovia dosahovali aj u mňa výborné výsledky, ale len vtedy ak bolo priaznivé počasie. To preto, lebo tučné, ťažké holuby do dažďa a na dlhé trate nepatria.

Ešte raz hovorím, že tzv. žrúti sú vhodní na vdovstvo, pretože tu sa im dá len odmerané množstvo potravy napr. aj do búdnika, takže sa dajú týmto spôsobom dobre pripraviť na všetky druhy pretekov.

Pre dosahovanie lepších výsledkov v prirodzenej metóde sú vhodné holuby skôr skromnejšie na spotrebu krmiva s velmi dobrou látkovou výmenou, lahšie a kvalitne operené. Vážim si holuby inteligentné, pokojné, ktoré sú schopné chovateľovi dôverovať, napr. bez väčšieho strachu prijímajú potravu chovatelovi aj z ruky. Holuby, ktoré sú mimoriadne naviazané na vlastný búdnik, z ktorého nechcú vyletieť ani vtedy, keď im ho čistíte. Holuby, ktoré nesedávajú zbytočne na streche, ale stále si kontrolujú svoje hniezdo, radi sedia na vajíčkach v dvojici. Keď prídu z preteku, tak okamžite vletujú do holubníka. Ak sa niekedy vyskytne holub, ktorému opakovane dlhšie trvá vlietnutie do holubníka, aj keď je výborný pretekár chodiaci na špici pretekového pelotónu, tak ho určite vyradím. Viem, že k tomu zlozvyku mu môže niekedy pomôcť aj chovateľ, ale častejšie je to dané líniou holubov -geneticky.

Na holubníku nemám rád bitkárov. Dobré holuby sa málokedy bijú, väčšinou vždy diplomaticky ustúpia. Medzi sebou sa vzájomne rešpektujú a nepriamo si navzájom chránia svoje búdniky.

Najideálnejšie je mať na holubníku jednu líniu holubov napr. šprintérov na krátke trate s rovnakou povahou. Pri rôznosti skladby holubníka sú pokojnejšie diaľkové holuby a aktívnejší sú šprintéri.

Ako začínať, ako si vybrať holuby?

Pre mladých, začínajúcich chovateľov by malo ísť prvé 2 roky o to, aby sa naučil robiť s holubami základné veci v oblasti hygieny, vedieť udržať po celý rok dobrý zdravotný stav starých i mladých holubov, zúčastňovať sa pretekov s cieľom overenia si stanoveného systému so zameraním sa hlavne na návrat holubov a nie na rýchlosť. Medzitým musí študovať holubársku abecedu, pretekový poriadok, interné zväzové dokumenty, pýtať sa na všetky nejasnosti v chove, zúčastňovať sa výstav, búrz, objednať si aspoň jeden holubársky časopis, čo najčastejšie navštevovať víťazné holubníky v OZ i ďalej, pochopiť podmienky všetkých súťaži organizovaných zväzom, premyslieť si, na aký systém chovu sa zamerať -štandard, výkon KT, ST, DT teraz už možnosť aj ŠPORT E super dlhé trate, prirodzená metóda alebo vdovstvo? Aké vdovstvo -klasické, totálne, alebo len s holubicami...?

Na toto skúšobné obdobie by mu mohli stačiť holuby aj od miestnych chovateľov, za nie veľké obstarávacie náklady. Po tomto krste je možné si zadovážiť už holuby vzácnejšie, lepšie, určite drahšie, nemusí to byť veľký počet, ale nech sú skutočne dobré, s ktorými treba pracovať už cieľavedome, s menšími stratami.

Postaviť si holubník, ktorý bude vhodný, pre vybratú metódu dostatočne veľký, suchý, vzdušný, nenáročný na hygienu, bezpečný, správne orientovaný -taký, aký si počas skúšobného obdobia vyhliadol, naštudoval, premyslel -nemusí byť kópia, môže byť originál.

Do neho usadiť len holuby vybraté najtvrdšími kritériami, zdravé, od ktorých môžeš už očakávať dobré výsledky už v spomýnaných kategóriách.

Doporučený systém: keďže lietam prirodzenou metódou, najprv o nej, a možno neskôr približim aj vdovský systém úspešných chovateľov a rôzne spôsoby motivácie holubov.

Výber a usadenie holubov do nového holubníka treba urobiť do konca kalendárneho roka.

V holubníku je nutné mať min. 4 oddelenia:

Dve pre prirodzenú metódu, v ktorých môžu byť holuby rozdelené podla pohlavia do párenia (cca 10. marec -osvedčený termrn pre skladbu súčasných pretekových plánov. Pri nasadzovaní holubov na spoločné rozlety sú mláďatá už okrúžkované).

V ďalšom oddelení sú chovné holuby -po tvrdom výbere tak 5 -10 párov.

Do posledného oddelenia usádzať mláďatá.

Následne treba holuby preventívne preliečiť, jednak aby boli zdravé a na druhej strane, aby získali obranné látky aj proti niektorým vírovým onemocneniam formou vakcinácie. Úplne postačujúci pre dnešnú dobu je materiál, ktorý ponúka s. r. o. FARMAGAL Nitra -Vaši SPRIEVODCOVIA CHOVNOU A ZÁVODNOU SEZÓNOU, ktorý bol chovateľom ponúkaný na CV v Trenčíne.

V krátkosti, kedy a čo je nutné preliečovať a liečiť:

-Január -trichmoniáza, kokcidióza, odčervenie

-Február -dýchacie cesty, očkovanie proti paramixoviróze, salmonelóze

Po každom čiastkovom preliečení je nutné, podľa vyššie uvedenej publikácie, podať odporúčané vitamíny a podporné látky. Po zapárení, v čase sedenia na vajíčkach je dobré 1 týždeň holuby kŕmiť dietnejšie, napr. jačmeňom pri súčastnom opätovnom preliečeni trichomoniázy.

Minimálne 2 týždne pred prvým spoločným nácvikom je nutné holuby pravidelne trénovať 1 hodinu ráno a 1 hodinu večer pred kŕmením. Na prvý spoločný nácvik musia ísť holuby ľahké a pevné -neprekŕmené.

Potom nasleduje pravidelný týždenný cyklus:

Nedeľa - deň návratu z rozletu, preteku - Čaj s elektrolytom a hroznovým cukrom alebo medom Dietná zmes, grit , v dvoj alebo trojtýždňových intervaloch preliečovať striedavo trichmoniázu a veľmi opatrne dýchacie cesty

Tréning -voľný prelet

Pondelok

Podávanie cesnaku buď do vody alebo cez olej na krmivo spolu s pivovar. kvasnicami -B vitamíny, Diétna zmes, grit, kúpeľ , tréning -voľný prelet

Utorok

Ovocný ocot do vody -kyslé prostredie potláča kokcídie Diétna zmes, grit

Tréning -pol hodiny ráno i večer

Streda

Do vody cholesol -tlmí aj salmonelózu , Zmes postupne skvalitňovať v závislosti na dĺžke a obtiažnosti preteku, grit

Tréning -1 hodinu ráno i večer

Štvrtok

Do vody multivitamín , preteková zmes, grit

Tréning -1 hodinu ráno i večer

Piatok

Čistá voda alebo čaj napr. žihľavový

Preteková zmes, grit

Tréning -1 hodinu ráno i večer

Sobota -deň košovania

Čistá voda , diétna zmes -semená

Je to len hrubá kostra, ktorá sa musí prispôsobovať okamžitej situácii podľa stavu hniezda holubov. Ak si zvolíte nejaký systém, musíte ho používať dlhšie. Mám takú zásadu, že holuby sa musia prispôsobiť mne, môjmu systému. Tie holuby, ktoré to nedokážu postupne odchádzajú. Pri pretekoch mláďat môže byť cyklus takmer rovnaký. Nesmieme zabudnúť na vakcináciu mláďat proti paramixoviróze cca. 3 týždne po vyletení. Jednotlivé druhy liekov si môže každý chovateľ obstarať v závislosti od solventnosti. Na každú nemoc je ponúkaných viacero druhov liekov od rôznych firiem, tak ako aj podporných látok na zlepšenie celkovej vitality holubov.

Zloženie diétnej, pretekárskej zmesi, zmesi pre mláďatá i preperovacej je možné si tak isto obstarať, alebo samostatne pripraviť podľa ich často zverejňovaných zložení.

Grit s jeho potrebnými minerálnymi látkami je možné používať napr. v kombinácii mušľového z Naturalu s vlastným vo forme bochníkov, zloženého z kremičitého piesku, červenej železitej zeminy, rozdrvenej tehly a omietky, anízu, vitaplastinu a trochu soli.

Veľmi dôležité je obdobie preperovania, kedy holuby musia mať k dispozrcii dostatok čerstvého vzduchu, dobré pestré krmivo s pravidelným podávaním vitamínov rady B. Nesmieme zabudnúť aj na pravidelné tlmenie trichomonád. Ďalej pravidelný kúpeľ, dostatok gritu a voľný prelet aspoň dovtedy, kým to dovolia dravci.

Po preperení, ale to sa môže robiť počas celého roka, je pred nami selekcia, ktorú ak si chovateľ ešte netrúfa robiť sám, môže robiť za pomoci skúseného, úspešného chovateľa podľa vopred stanovených kritérií. Na holubniku by nemal zostať žiadny neperspektívny, zbytočný holub. Prednosť treba dávať mladším holubom, lebo sú zdravšie a vitálnejšie. Možno sa vám zdá, že je to vcelku jednoduché a ono to aj také je, keď nemáte vysoký stav holubov. Osobne mám na zimu maximálne 58 holubov, s ktorými sa dajú pri troške šťastia dosiahnuť celkom slušné výsledky. Viac si ale cením dobré medziľudské vztahy nielen v ZO či OZ, ale aj s chovateľmi z celého Slovenska i Čiech.

Prajem všetkým chovateľom, ale osobitne mladým, trpezlivosť, vytrvalosť aj pri čiastkových prehrách. Zodpovedná a premyslená práca určite prinesie skôr či neskôr úspech.

Nikdy sa ale neznížte ku klamstvu ani samého seba. V holubárskom svete je v súčasnosti, ale to bývalo vo väčšej či menšej miere vždy, mnoho nenávisti, závisti, podozrievania z nie čistých spôsobov pretekania. Všetky klamstvá či podvody časom vyplávajú na povrch. Našou povinnosťou je pracovať na všetkých úrovniach holubárenia tak, aby sme nedali žiadny priestor týmto nežiadúcim javom.